Wanneer je ziek bent, doorloop je de volgende 2 stappen: 1. Meld je telefonisch ziek vóór 10:00 uur aan je leidinggevende; 2. Je meldt je vóór 11 uur ‘s ochtends op de eerste dag van ziekte schriftelijk ziek bij JAM! door een mail te sturen naar data@jamhoreca.nl met jouw naam en de plek waar je werkzaam bent. Hierin geef je ook aan wanneer je weer verwacht aanwezig te zijn en welke dagen waarin je ingeroosterd stond hierdoor mist. De eerste dag van melding is ook meteen de eerste ziektedag. Als je weer beter bent, meld je dat weer bij je leidinggevende en via data@jamhoreca.nl. Let op: een te late ziekmelding kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. 


When you get sick, you follow these steps:


1. You call in sick before 10 A.M. to your manager;

2. You communicate your illness by sending a mail to data@jamhoreca.nl before 11 A.M. on the day you got sick. In this mail, you put your name and the place where you are currently employed. You also inform us in this mail when you are expecting to be better and which days you were supposed to work that you are now missing. The first day of you communicating your illness to us is also the official first sick day. When you get better, you inform your manager and data@jamhoreca.nl about this. 


Note: When you communicate your illness too late, we unfortunately are not able to process this.