Uiterlijk eind februari ontvang je jouw jaaropgave over het voorgaande jaar.