Uiterlijk begin maart ontvang je jouw jaaropgave over het voorgaande jaar.