Jouw reserveringen worden maximaal een maand nadat je uit dienst bent getreden automatisch uitbetaald. Jij hoeft hier verder niks voor te doen.