Bij het basispensioen leg je zelf nog geen premie in, dit wordt enkel gedaan door JAM!. Je ziet rechtsonderin op jouw loonstrook het gedeelte “pensioen werkgever” en “pensioen werknemer” met daarachter het bedrag. Zodra je onder de STIPP plus regeling valt, dan ga je zelf wel pensioenpremie inleggen en zal je dit terug zien als een inhouding op jouw loonstrook.