Afhankelijk van hoe lang je uit de roulatie denkt te zijn, bepalen wij of we een ARBO arts inschakelen. Mocht je ziekte onverhoopt langer duren dan verwacht, dan zorgen wij altijd dat er binnen zes weken een afspraak met een bedrijfsarts is geweest.