De ziekte uitkering is volgens de ABU cao minimaal 90% van jouw loon. Indien je een oproepkracht bent, krijg je het gemiddelde over de afgelopen 13 weken. En indien je een arbeidsovereenkomst met vaste uren hebt, dan krijg je de uren die je door ziekte mist tegen 90% uitbetaald. Ook moet je rekening houden dat de eerste dag van ziekte een wachtdag is.