Dit houdt in dat JAM! verplicht is om jou hetzelfde te betalen als medewerkers die dezelfde functie hebben en direct in dienst zijn bij jouw opdrachtgever. Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU cao voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald. Inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan. Bekijk het document hieronder voor meer informatie.