JAM! vraagt enkel de noodzakelijke gegevens op die horen bij de vereisten als werkgever. Denk hierbij aan een kopie van jouw ID bewijs, jouw adres en burgerservicenummer. De gegevens komen in onze administratie en wij behandelen deze zoals van een werkgever verwacht wordt. Wij delen deze gegevens nooit met derden.