Wanneer jouw werknemers in dienst komen bij JAM! wordt de ABU-cao van toepassing: de cao voor uitzendkrachten.