Zonder e-mailadres is het niet mogelijk een werknemer aan te melden. Het advies is om de werknemer een e-mail adres aan te laten maken. Dit kan bijvoorbeeld simpel via Gmail of Outlook. Het is niet toegestaan het e-mailadres van jezelf te gebruiken. Uiteraard kan er getekend worden zonder digitale handtekening indien de werknemer dit wenst.