Per 1 oktober 2019 is er een versoepelde regeling omtrent het aannemen van Aziatische koks. De regeling geldt omdat werkgevers in Nederland en de rest van Europa geen goede opgeleide koks kunnen vinden.  De horecasector en de werkgevers van de Aziatische keuken blijven echter wel verantwoordelijk om zich in te spannen om mensen op te leiden en bij te scholen. 


De nieuwe regeling uitgelegd

Hieronder staat puntsgewijs uitgelegd wat de nieuwe regeling precies inhoudt:


  • Aan de regeling is geen quotum verbonden.
  • De regeling Aziatische horeca is bedoeld voor specialiteitenkoks op functieniveau 4 t/m 6 van de Aziatische keukens China, India, Indonesië, Japan, Korea, Maleisië, Thailand, Tibet en Vietnam.
  • Vergunningen worden verleend voor de duur van twee jaar.
  • Het UWV toetst, anders dan bij de tijdelijke quotumregeling of er beschikbaar aanbod aanwezig is in Nederland/EU die de vacature kan vervullen. Echter, er is een uitzondering op de verplichting voor werkgevers om zelf actief te werven.
  • Tegenover de vrijstelling van wervingsinspanningen worden wel voorschriften verbonden. De sector en werkgevers blijven verantwoordelijk om zich in te spannen om arbeidsaanbod op te leiden en/of bij te scholen om vacatures te vervullen. Ook dient de sector bij te dragen aan het verbeteren van het imago van de sector, door onder meer verbetering van de arbeidsomstandigheden.
  • De werkgever is verplicht een vacature voorafgaand aan het indienen van een aanvraag om een TWV (tewerkstellingsvergunning) of GVVA (gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) te melden bij het UWV. De vacaturetermijn zal, gezien op de huidige situatie op de arbeidsmarkt, worden verkort naar drie weken (was vijf weken).


De regeling tot 1 oktober 2019

Voor de periode tot 1 oktober 2019 is een wijziging in aantal TWV’s/GVVA’s. Het aantal vergunningen tot 1 oktober 2019 wordt verruimd tot 800. Dit betekent dat er in totaal 2300 werkvergunningen kunnen worden verleend tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019. Vanaf 1 oktober 2019 geldt dan de nieuwe regeling; zonder quotum.