Bij een plaatsing kunnen meerdere looncomponenten zijn toegevoegd (bijvoorbeeld naast 'Normale uren 100%' ook een component 'Overuren 150%' of 'Overuren 200%'). 


In een urenbriefje kun je op basis van de beschikbare looncomponenten een extra regel toevoegen om op een looncomponent te schrijven. Dit doe je door op de + in het urenbriefje te klikken.
Selecteer eerst een datum. Om een looncomponent te kiezen, klik je in de regel Selecteer een component op het pijltje naar beneden om het drop down menu te openen. In de lijst komen de eerste looncomponenten te staan, met een maximum van 25. Selecteer het gewenste looncomponent.Wanneer het looncomponent waarop je wilt schrijven hier niet in staat, klik je op de regel. Er verschijnt een cursor. Je kunt nu (een deel van) het looncomponent handmatig intypen. De matches verschijnen in het dropdownmenu waar je het component kunt selecteren door erop te klikken. 


Als het looncomponent waarop je wilt schrijven niet tussen de mogelijkheden staat, is het niet mogelijk hierop uren te schrijven. Alleen op de aanwezige looncomponenten kunnen uren worden geschreven. 


Wanneer je het urenbriefje hebt ingevuld, kun je het briefje Opslaan (deze wordt niet doorgezet in het proces) of Aanbieden (het urenbriefje wordt wel doorgezet in het proces).