In jouw loonstrook wordt er een verschil gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, maar wat betekent dit verschil precies? Hieronder staat het uitgelegd.


Het aantal vakantiedagen waarop een werknemer, dus ook een uitzendkracht, minimaal recht heeft, bedraagt op grond van de wet viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een fulltime dienstverband van vijf werkdagen is dat dus twintig vakantiedagen. Dit worden de ‘wettelijke vakantiedagen’ genoemd en staan op jouw loonstrook benoemd als 'Vakantieuren WT'.


In een individuele arbeidsovereenkomst, personeelshandboek of cao worden vaak meer vakantiedagen toegekend. Deze dagen heten ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Bij JAM! werken we met de ABU cao. In de ABU cao heeft een fulltime uitzendkracht – sinds 1 januari 2018 – recht op 25 vakantiedagen per jaar. Dit zijn dus vijf bovenwettelijke vakantiedagen en staan op jouw loonstrook benoemd als 'Vakantieuren BW'.