Per 1 juli 2019 is er een verandering in de manier waarop de Ziektewet voor je geregeld wordt. In het kort: JAM! neemt nu (in plaats van het UWV) de verantwoordelijkheid over het uitvoeren van de Ziektewet. De taken die hierbij horen, worden uitgevoerd door ENgage Werkgeversadvies B.V. Lees hieronder hoe de vork precies in de steel zit. 


De Ziektewet regelt uitkeringen voor onder meer werknemers die ziek uit dienst gaan. JAM! is met ingang van 1 juli 2019 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dat houdt in dat JAM! de Ziektewet zelf uitvoert in plaats van het UWV. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die bij het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ziek zijn en blijven, en dus ziek uit dienst gaan.

De taken die horen bij eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet worden uitgevoerd door ENgage Werkgeversadvies B.V. Dit is een gespecialiseerde uitvoerder voor de Ziektewet en begeleidt je tijdens jouw ziekte nadat je uit dienst bent gegaan. Het doel van de begeleiding is om het herstel te bevorderen, zodat je weer snel aan de slag kunt.

Wanneer je ziek uit dienst gaat en je wilt een Ziektewetuitkering aanvragen, zul je je moeten melden bij ENgage Werkgeversadvies. Na aanmelding word je gebeld door een Ziektewet Casemanager van ENgage Werkgeversadvies. Alle casemanagers van ENgage Werkgeversadvies hebben een eed afgelegd om vertrouwelijk om te gaan met medische informatie. Deze casemanager neemt het vervolgtraject met je door. Tevens ontvang je op dat moment een document ‘Ziektewet Eigenrisicodragerschap Informatie voor Uitkeringsgerechtigde’, waar je meer informatie kunt vinden over jouw rechten en plichten in de Ziektewet.