De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een wet die ervoor moet zorgen dat de arbeidsmarkt meer in balans komt en dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst te nemen.

 

Met een nieuwe wet worden enkele nadelige effecten en niet behaalde doelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gerepareerd. Zo wil het kabinet de kloof, die tussen vast en flex is ontstaan, dichten. Het vaste contract wordt iets flexibeler doordat er iets meer mogelijkheden komen om het contract te laten ontbinden door de kantonrechter. De flexibele contracten worden iets vaster. Bovendien worden onderdelen uit de regeling voor de transitievergoeding, de ketenbepaling en de WW-premie opnieuw aangepast.


Vanuit JAM! zien wij deze veranderingen positief tegemoet. Dit lijkt misschien vreemd, omdat een deel van de wet bedoeld is om flex - en payroll in het bijzonder - minder aantrekkelijk te maken. Maar wij zien er juist voordelen in om de waarde van onze dienstverlening richting klanten en werknemers te tonen. Immers is personeel vooral in de horeca veruit het belangrijkste onderdeel van een organisatie. Het binnenhalen van goede medewerkers en het behouden ervan heeft de hoogste prioriteit. De WAB zorgt ervoor dat JAM! hier nog extra bij zal gaan helpen.