Zoals het er nu uitziet, treedt de wet op 1 januari 2020 in werking.