Sinds 1 januari is er een nieuwe horeca-cao tot stand gekomen. Wat deze inhoudt? Koninklijke Horeca Nederland, CNV Vakmensen en FNV Horeca hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe horeca-cao. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2020 in en heeft een looptijd van een jaar. In het resultaat zijn de mogelijkheden van de Wet Arbeidsmarkt in Balans opgenomen, zodat via de cao de wet beter toepasbaar wordt. 


Het onderhandelaarsakkoord houdt onder andere het volgende in:


1.          3% loonsverhoging per 1-1-2020 voor alle medewerkers die op 31-12-2019 een loon hebben tussen basis en                         eindloon van de huidige cao-loontabel. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse prestatieverhoging die afhankelijk is van             beoordelen, per direct wordt afgeschaft. Een al toegezegde verhoging op basis van beoordelen wordt met de 3%

            verrekend. Daarna wordt het nieuwe loon getoetst aan het minimum van de nieuwe loontabel.


2.         De medewerker met een loon boven het eindloon ontvangt per 1-7-2020 een eenmalige uitkering van €100 als aan

            hem/haar 3 jaren (2017, 2018 en 2019) geen bruto loonsverbetering buiten de CAO om is toegekend.


3.          De medewerker wordt eerder vakkracht, doordat een vakdiploma en/of ervaring bij een andere werkgever meetelt.


Regels voor vakkrachten

In de cao van FNV, CNV en KHN die loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021 zijn de regels voor vakkrachten versoepeld. Ook een erkend vakdiploma is reden om op te schalen naar vakkracht. En voortaan mogen de uren ook worden opgebouwd bij meerdere werkgevers. De 1.976 ervaringsuren hoeven dus niet meer bij dezelfde werkgever te worden opgebouwd.

Wat precies een vakkracht is? Dat is als volgt: de vakkracht is de vakervaren werknemer die 22 jaar of ouder is (vak-volwassen) en beschikt over een erkend vakdiploma voor de functie. De vakkracht is ook vakervaren als die aantoonbaar voldoende ervaringsuren in de desbetreffende functie heeft opgedaan. Dat is in ieder geval zo als hij feitelijk 1.976 ervaringsuren heeft opgebouwd op of na zijn 18e verjaardag, ongeacht voltijd of deeltijd.