De gemaakte uren van maart worden op de vaste uitbetaaldata betaald.