Let op: onderstaande kun je aanvragen t/m 30 oktober 2020 17:00 uur.


Voldoe je aan de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan ontvang je minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000. Hier lees je hoe de RVO het bedrag van de tegemoetkoming berekent.


Hoe berekent de RVO de subsidie?

Ze bepalen de hoogte van de subsidie als volgt:

subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%. 

De TVL compenseert maximaal 50% van de vaste lasten. Ondernemers hebben ook andere mogelijkheden om de vaste lasten te financieren of omlaag te brengen.


Normale omzet

De normale omzet is jouw omzet van 1 juni tot en met 30 september in 2019, voor het coronavirus uitbrak.

Omzet: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.


Ben je tussen 1 april en 15 november 2019 gestart met jouw bedrijf?

Dan gebruiken ze de omzet in de eerste 4 maanden na de start van jouw bedrijf in 2019. Jouw startdatum is de datum waarop je je inschreef bij de KvK.


Ben je tussen 16 november 2019 en 29 februari 2020 gestart?

Dan gebruiken ze jouw gemiddelde maandelijkse omzet vanaf de start van jouw bedrijf tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden en dan vermenigvuldigd met 4. Jouw startdatum is de datum waarop je je inschreef bij de KvK.


Ben je tussen 1 maart en 15 maart 2020 gestart?

Dan kunnen ze jouw omzet onder normale omstandigheden niet bepalen. Je ontvangt de minimale tegemoetkoming van € 1.000 als je van juni tot en met september 2020 tenminste 30% omzetverlies hebt en als jouw vaste lasten minimaal € 4.000 zijn.


Omzetverlies

Voor het omzetverlies vergelijken ze jouw normale omzet met de omzet die je in 2020 verwacht in dezelfde periode. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. Ze berekenen het omzetverlies als volgt:

omzetverlies in % = (normale omzet - verwachte omzet juni-september 2020) / normale omzet x 100.


Aandeel vaste lasten

Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken ze branchegegevens van het CBS. Omdat ze zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken ze geen gebruik van jouw werkelijke vaste lasten. Berekening en controle van de vaste kosten per bedrijf, betekent dat je veel meer informatie moet opgeven en dat het langer duurt om de tegemoetkoming te verlenen. Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van jouw branche, een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor jouw branche staat dus vast en hangt samen met jouw SBI-code. De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 4.000.

Vaste lasten: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen; loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij.


Wat is mijn aandeel vaste lasten?

Als je jouw KVK-nummer invult in de Adviestool, vind je jouw SBI-code en het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van jouw branche. Het aanvraagformulier werkt op dezelfde manier en toont jou ook het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van jouw branche waarmee we de tegemoetkoming bepalen.


Naar de Adviestool van de RVO.


Op basis van jouw SBI-code wordt gekeken of je recht hebt op de TVL. De SBI-code is een hiërarchische indeling van economische activiteiten.


Definitieve vaststelling

Als je voldoet aan alle voorwaarden, ontvang je een voorschot van 80% op basis van jouw geschatte omzetverlies. Vóór 1 april 2021 meld je het werkelijke omzetverlies. Binnen 16 weken krijg je vervolgens bericht over het definitieve bedrag waar je recht op hebt. Is het omzetverlies gelijk aan jouw opgegeven schatting, dan ontvang je de laatste 20%. Bij een lager omzetverlies ontvang je minder dan 20% of moet je subsidie terugbetalen. Is het omzetverlies hoger, dan ontvang je alsnog een hogere subsidie met een maximum van € 50.000.


Klik hier om de TVL aan te vragen.


Rekenvoorbeelden

Hieronder vind je 2 rekenvoorbeelden van bedrijven die omzetverlies hebben door de coronamaatregelen. Het eerste bedrijf komt in aanmerking voor een tegemoetkoming via de TVL, het tweede bedrijf vooralsnog niet. De cijfers zijn fictief en niet te herleiden tot echte ondernemingen. Aan de voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.


Voorbeeld Restaurant

Een restaurant had in 2019 een omzet van € 336.000 van juni tot en met september. In 2020 verwacht de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 50.400. Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 85%.

Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor zijn branche (SBI-code 56.10.1) is 25%.

De subsidie bedraagt: € 336.000 x 85% x 25% x 50% = € 35.700

De restauranteigenaar voldoet aan de voorwaarden en ontvangt een voorschot van 80%, namelijk € 28.560.


RekenonderdelenDoor de ondernemer ingevuldDoor RVO berekend
Omzet 2e kwartaal 2019
Omzet 3e kwartaal 2019
Omgerekende referentieomzet juni tot en met september 2019
€ 282.000
€ 242.000


€ 336.000
Verwachte omzet 2e kwartaal 2020
Verwachte omzet 3e kwartaal 2020
Omgerekende verwachte omzet juni tot en met september 2020
€ 19.800
€ 43.800


€ 50.400
Verwacht omzetverlies (85%)
Percentage vaste lasten op basis van jouw SBI-code (56.10.1)
 € 285.600
25%
Deel vaste lasten van jouw referentieomzet in 2019
Deel vaste lasten van jouw omzetverlies
Vastgesteld vergoedingspercentage
 € 84.000
€ 71.400
50%
Maximale bedrag bij 100% omzetverlies
Tegemoetkoming bij jouw verwachte omzetverlies
Voorschot dat je mogelijk kunt ontvangen (80% van de TVL)
 € 42.000
€ 35.700
€ 28.560


Voorbeeld Café

Een café had in 2019 een omzet van € 47.400 van juni tot en met september. In 2020 verwacht de eigenaar in dezelfde periode een omzet van € 40.290. Hiermee komt het verwachte omzetverlies op 15%.

Het omzetverlies is lager dan 30%. Het café komt op basis van dit omzetverlies niet in aanmerking voor de TVL. Als de eigenaar in de komende maanden merkt dat het omzetverlies toch hoger is dan 30%, kan hij voor 31 oktober 2020 alsnog een aanvraag doen.


RekenonderdelenDoor de ondernemer ingevuldDoor RVO berekend
Omzet 2e kwartaal 2019
Omzet 3e kwartaal 2019
Omgerekende referentieomzet juni tot en met september 2019
€ 32.550
€ 36.550


€ 47.400
Verwachte omzet 2e kwartaal 2020
Verwachte omzet 3e kwartaal 2020
Omgerekende verwachte omzet juni tot en met september 2020
€ 27.218
€ 31.217


€ 40.290
Verwacht omzetverlies (15%)
Percentage vaste lasten op basis van jouw SBI-code (93.13)
 € 7.110
34%
Deel vaste lasten van jouw referentieomzet in 2019
Deel vaste lasten van jouw omzetverlies
Vastgesteld vergoedingspercentage
 € 16.116
€ 2.417
50%
Maximaal bedrag bij 100% omzetverlies
Tegemoetkoming bij jouw verwachte omzetverlies
Voorschot dat je mogelijk kunt ontvangen (80% van de TVL)
 € 8.058
€ 0
€ 0