Per 1-1-2021 dienen alle burgers uit het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) een geldige verblijfsvergunning te hebben om in Nederland te mogen wonen en werken. Graag ontvangen wij een kopie van deze verblijfsvergunning, zodat wij je salaris ook in de toekomst kunnen blijven uitbetalen. Je kunt de kopie mailen naar data@jamhoreca.nl.


Indien je nog niet in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning, kun je deze aanvragen bij de IND tot en met 30 juni 2021: verblijfsdocument aanvragen bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)