Wij betalen jouw loon altijd op tijd uit. Als jouw uitbetalingsdatum 

genoemd staat in een bepaalde week, bijvoorbeeld de eerste of de tweede week van de maand, dan zorgen wij er ook voor dat je het geld die week hebt. Dit kan ook nog op vrijdag van die week zijn. Maar je zal het altijd die week ontvangen.  

 

Als jouw uitbetalingsdatum in het weekend valt, dan hebben wij hierover altijd contact met jouw opdrachtgever. Met je opdrachtgever spreken we dan af of we jouw loonverwerking op de vrijdag doen, of de maandag erna. Het wordt dus altijd voor je geregeld.