Dat is mogelijk. Het is namelijk een voorschot. Deze kan iets afwijken van jouw daadwerkelijke netto salaris. Mocht je dus loon tekort komen: je ontvangt het resterende bedrag via een nabetaling van de daadwerkelijk gewerkte uren. Een andere reden dat het voorschot niet overeenkomt heeft te maken met een eventuele inhouding (omdat je bijvoorbeeld ziek bent geweest).